Đang tải...
Shibaneko
Chiba Prefecture
1 đã được like
3 bình luận
0 videos
0 tải lên
1 theo dõi
 • C8a660 bus

  @Guadmaz Updated the file that was translated into Japanese.
  http://ux.getuploader.com/sbnk/download/5/MapEditor%28v2.10.0%29_Ja%28v1%29.zip

  08 Tháng năm, 2016
 • C8a660 bus

  @Guadmaz We've updated the Japanese translation.
  http://ux.getuploader.com/sbnk/download/2/MapEditor%28v210%29_Ja%28v1%29.zip

  17 Tháng mười, 2015
 • C8a660 bus

  It was translated into Japanese
  http://ux.getuploader.com/sbnk/download/1/MapEditor%28v191%29_Ja%28v1%29.zip

  27 Tháng chín, 2015