Đang tải...

1994 Nissan Skyline GT-R R32 RIPR32 [Add-On | Replace] 1.1

4.042

Hi guys

I share with you a 1994 Nissan Skyline GT-R R32 RIPR32

Original Author : Forza Horizon 3 - StreetMode
Convert and Edit for GTA 5 : StreetMode - Ryo Seaba
Addon : StreetMode

Car is lock


1.1
wheel size edit


: Add-on :

GTA V / update / x64 / dlcpacks / RipR32
Add New Line

dlcpacks:\RipR32\

:: Replace ::

GTA V / mods / update / x64 / dlcpacks / patchdays19ng / dlc / x64 / levels / gta5 / vehicles.rpf / replace Sentinel

thanks and see you next time :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng mười một, 2018
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng mười hai, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.1 (current)

2.977 tải về , 40 MB
03 Tháng mười hai, 2018

13 Bình luận