Đang tải...

1997 Mazda Miata MX-5

8.148

Convert from GTA 4 by bujid90:
http://www.gtainside.com/en/gta4/cars/33616-1997-mazda-miata-mx-5-v2

Working pop up headlights
Breakable glass
3d inetrior

Credits:
baba0rum | bujid90

Installation:

futo files:
OPENIV\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng mười một, 2015
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng mười một, 2015
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

  (current)

8.148 tải về , 5 MB
09 Tháng mười một, 2015

101 Bình luận