Đang tải...

2003 Ford Mondeo - Danish Police - Mini Pack [REPLACE/OIV]

C608a0 mondeo
C608a0 mondeo2
C608a0 mondeo1
C608a0 mondeo4
C608a0 mondeo5
C608a0 mondeo3

2.493

2003 Ford Mondeo - Danish Police - Mini Pack [REPLACE/OIV]
------------------------------------
CREDITS:
> Model bought from - Hum3d.com
> Converted to V - AchillesDKPoliceMods
> Template and Skin - AchillesDKPoliceMods
> MSP LED Gumball - Otaku
> Whelen Edge - BXBugs123
> Old Lightbar - Nuser3331
> Interior - Forza Horizon
------------------------------------
Features:
> Interior (Not original)
> Template
> ELS Ready
> OIV Install
------------------------------------
Thanks for downloading :D
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng hai, 2019
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

2.493 tải về , 100 MB
19 Tháng hai, 2019

23 Bình luận