Đang tải...

2008 Citroen C4 WRC [ FiveM | Add-on ] 1.0

513

2008 Citrroen C4 WRC Rally Car

Convert: Saarankomods
Edit: Saarankomods
Textures: Saarankomods
Handling: Saarankomods

- HQ Exterior Textures
- HQ Interior Textures
- HQ Model
- Full Realistic interior
- Full open doors
- Full Rally Car
- Added FiveM and Add-on
- Beautiful Model
- Version 1.0
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng hai, 2024
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng hai, 2024
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

513 tải về , 40 MB
26 Tháng hai, 2024

14 Bình luận