Đang tải...

2011 Kia Carnival [DEV] 1.0

Bb407b 20190815235356 1
Bb407b 20190815235407 1
Bb407b 20190815235430 1

3.120

2011 Kia Carnival [DEV]

Features working hi-beam headlights, indicators and full interior.

Credits
Model: purchased by D.Pease from Arkviz
converted: D.Pease
textured: D.Pease
templated: D.Pease

DO NOT REUPLOAD WITHOUT MY PERMISSION!

Any releases using this model MUST be locked.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng chín, 2019
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng chín, 2019
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

3.120 tải về , 30 MB
01 Tháng chín, 2019

44 Bình luận