Đang tải...

2011 Skoda Superb Estate ARV [Replace] 1.0

Acbffc arv2
Acbffc arv1
Acbffc arv3
Acbffc arv4
Acbffc arv5

725

Credits:
Model Purchased - MultigamingUK
Model Lowered - Bleep999
Skin - MultigamingUK
Lightbar - Galaxy - JamesR
Light Modules - JamesR
ARV Equipment modelled, textured and converted by JamesR
Enforcer - JamesR
First Aid Box - MultigamingUK
Aerial - MultigamingUK
Box - MultigamingUK
-------------------------------------

DO NOT REDISTRIBUTE WITHOUT MY PERMISSION!

-----------------------------------------------------------------------
| Install |
---------------------
GTAV/Mods/X64e/levels/gta5/vehicles.rpf


Vehicle handling - police
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

725 tải về , 10 MB
05 Tháng tám, 2020

7 Bình luận