Đang tải...

2015 Hyundai i30 Touring Cheshire Police 1.0

E54c17 pgta5814442713
E54c17 pgta52015226533
E54c17 pgta51590132737

1.491

Hope you enjoy this Model!

Credits:
Model: MattyA
Lomax Lightbar: MattyA
Skin: Max Pendergast (Me)
Boot Equipment: JamesR
this includes medical bag cone fire extinguisher and others
Interior MDT And Radio: JamesR
Setup: Max Pendergast (Me)
===============================
Please Do Not Redistribute
===============================
Please Join The Discord to be able to Join Early Access
https://discord.gg/KUt8svb
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng ba, 2020
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.491 tải về , 8 MB
24 Tháng ba, 2020

21 Bình luận