Đang tải...

2015 Mercedes-Benz C250 Estate - Danish Police - [ELS] 1.0

4.813

2015 Mercedes-Benz C250 Estate - Danish Police - [ELS]
------------------------------------
CREDITS:
> Original author: Fisherman3D
> Bought from: cgtrader.com
> Converted to V: AchillesDKPoliceMods
> Skin and template: AchillesDKPoliceMods
> ELS Ready: AchillesDKPoliceMods
------------------------------------
Features:
> Moving steeringwheel
> Interior
> Working doors
> ELS Ready
> Template
------------------------------------
Feel free to create and release your own skins
------------------------------------
Thanks for downloading

> AchillesDKPoliceMods
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

4.256 tải về , 40 MB
21 Tháng tám, 2018

15 Bình luận