Đang tải...

Standard & FH3 Style Handling for 2016 Aston Martin Vulcan 1.0

C91bd3 vulcan pic

3.708

Handling
2016 Aston Martin Vulcan (Add-On)
made by hndsyrn
CAR Download:
https://de.gta5-mods.com/vehicles/2016-aston-martin-vulcan-add-on-template#comments_tab

Handling 1
Standard....
RWD
Suspensions Works Well
Great Car Balance
Just Fit for GTA5

Handling 2
FH3 Style
RWD
Car feels Heavier
TopSpeed 300++
Less Traction
Less Grip
Suspensions works well
Great Car Balance

INSTALL:
Replace
Handling.meta in openIV
mods\update\x64\dlcpacks\astvulcan\dlc.rpf\common\data
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng bảy, 2017
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng bảy, 2017
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

3.708 tải về , 4 KB
26 Tháng bảy, 2017

0 Bình luận