Đang tải...

2017 Lamborghini Aventador S [Add-On | Extras] 1.0

38.427

- HQ car body and interior
- Working steering wheel

- Working Dials
- Hands on steeringwheel

-Sever Working

- Color1: body

- Color2: interior

-Color 6(interior color): stich

-Color 7(dash color): brake disc

Color4(wheel): Wheelhub

extra_2,3,4 plate
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng mười, 2022
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng mười, 2022
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

38.427 tải về , 200 MB
29 Tháng mười, 2022

15 Bình luận