Đang tải...

2019 Aston Martin DBX [Add-On / Replace] 1.0

13.536

2019 Aston Martin DBX

Model from: CSR2
Convert to GTA 5: Navid Braj
Photos: Alireza79

Features:
HQ body
HQ interior
Breakeable glass
Dirt mapping
Lights working
Working steering wheel


Bugs:
No dials
Hands aren't on steering wheel

Telegram-Group :https://t.me/joinchat/NacAN0khg1ZxXfMHSPGJ7A

Discord: https://discord.gg/BF6SFA6
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

13.536 tải về , 20 MB
14 Tháng tư, 2020

27 Bình luận