Đang tải...

2020 Mercedes-Benz EQC400 [Add-on] 1.1

40.874

2020 Mercedes-Benz EQC400 [Add-on]

Replace files for: Serrano

Add-on spawn name for trainer: Mb400

1.1 > Fixed Tire textures

Medium Quality Exterior - Low Quality Interior
Dirt mapping
Tintable Glass
Realistic Mirrors
Working Steering Wheel
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng mười hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng mười hai, 2019
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

40.115 tải về , 30 MB
07 Tháng mười hai, 2019

38 Bình luận