Đang tải...

Газ 2308 {ATAMAN} 1.0

409ec8 gta5 2018 10 27 20 35 24 644
409ec8 gta5 2018 10 27 20 35 36 191
409ec8 gta5 2018 10 27 20 35 44 890
409ec8 gta5 2018 10 27 20 35 51 874
409ec8 gta5 2018 10 27 20 36 02 392

294

GAZ-2308 " Ataman "is a hybrid of" Lawn "3307 and"Volga". The car features a large windshield, chrome grille and "kangaroo".
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng mười, 2018
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng mười, 2018
Last Downloaded: 18 Tháng chín, 2022

All Versions

 1.0 (current)

185 tải về , 5 MB
31 Tháng mười, 2018

14 Bình luận