Đang tải...

Alfa Romeo GT2000 [Add-On] 0.1

772

Alfa Romeo GT2000 Fast X

Working Dials
Hands on steering
Working wipers using VehfuncsV
Working Dials


Alfa Romeo GT2000 Fast X


Install instructions
First, go to gta5 / mods / update / x64 / dlcpacks
Make a new folder, name it "argt2000fx", and drag dlc.rpf into the folder.
Then, go to gta5 / mods / update / update.rpf / common / data
Edit dlclist.xml, add "dlcpacks:/argt2000fx/"

spawn name argt2000fx

vehfuncs features - Working wipers - Place the argt2000fx.ini file in to your vehfuncs folder

Vehfuncs V download - https://www.gta5-mods.com/scripts/vehfuncs-v

converted by kjb33
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng sáu, 2023
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng sáu, 2023
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

 0.1 (current)

772 tải về , 5 MB
03 Tháng sáu, 2023

21 Bình luận