Đang tải...

Ariel Atom V8 500 Add-On Animation fix. 1.0

1.836

Note! To use, place the original in the archive vehicles.rpf through OpenIV.
original: https://www.gta5-mods.com/vehicles/ariel-atom-500-machyna

Fixed animations, handling and data in vehicles.
This done for the version 2.0
Instruction in the archive
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng mười, 2017
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng mười, 2017
Last Downloaded: 06 Tháng sáu, 2024

All Versions

 1.0 (current)

1.836 tải về , 6 KB
26 Tháng mười, 2017

9 Bình luận