Đang tải...

Aston Martin DB11 Police / Politie Unmarked [ELS | Replace] 1.0

21.522

Aston Martin DB11 Police / Politie
This is a Aston Martin DB11 unmarked from the Dutch police, you can change the plates if you want.

I'm planning to do the following in the future:
- Add a handling.meta & vehicles.meta

Installation:
Drag the .yft and .ytd files into GTA-V/mods/update/x64/dlcpacks/patchday18ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
Drag the .xml file into GTA-V/ELS/pack_default


Credits
Model - AuthorSaulAlan
Beacon - TeamMOH
Police version - Waslijn
Screenshots - Waslijn
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

21.522 tải về , 20 MB
20 Tháng chín, 2018

21 Bình luận