Đang tải...

Aston Martin Valkyrie 2018 [Add-On] 1.0

Download
skyrix

4.914

Discord (Pre-release / Exclusive Cars): https://discord.gg/AygkReP
Website : https://www.los-santos-import.com/

All ultra detailed instructions to install is in archive.
-For Add-on version

CREDIT :
Model from TurboSquid
Convert : SKYRIX
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 12 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

4.914 tải về , 30 MB
16 Tháng sáu, 2018

37 Bình luận