Đang tải...

Audi R8 Handling Pack

5.076

Audi R8, R8 ABT and R8 2020 Handlings

== CAR MOD LINKS ==

Audi R8
AUDI R8 ABT
Audi R8 2020

== PERFORMANCE ==
0 to 100 kph = less than 3 secs
0 to 200 kph = less than 9 secs
0 to 300 kph = 26 to 27 secs
TOP SPEED = 322 kph

Detailed file location inside Zip file
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng bảy, 2019
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng mười, 2019
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

1.445 tải về , 100 KB
19 Tháng mười, 2019

 1.0

3.630 tải về
18 Tháng bảy, 2019

11 Bình luận