Đang tải...

Audi RS3 [Add On] 1.0

12.670

GTA 5 AUDI RS 3

Model: Forza
GTA V Convert & Edit: kelkafa

Features
------------------------------------
Steeringwheel
Dashboard
Lights Work
Breakable Glass
No Parts

Install
---------------------
Copy audirs3 file to > Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks
And add dlclist.xm ;


<item>dlcpacks:\audirs3\</item>
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

12.670 tải về , 7 MB
13 Tháng tám, 2016

23 Bình luận