Đang tải...

Batwing [BETA] 0.2

13.794

BETA Batwing

Replaces hydra

add vehicles.meta to C:\Games\Grand Theft Auto V\update\update.rpf\dlc_patch\mpheist\common\data\levels\gta5

add handling,meta to C:\Games\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\mpheist\dlc.rpf\common\data

add hydra vehicle files to C:\Games\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\mpheist\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\mpheistvehicles.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng mười một, 2015
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng mười một, 2015
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 [BETA] 0.2 (current)

13.794 tải về , 10 MB
08 Tháng mười một, 2015

55 Bình luận