Đang tải...

Bennys flatbed [Replace / FiveM] 1.0

4a677e tn
0d95c2 20211029204720 1
0d95c2 20211029203755 1
0d95c2 20211029203817 1
0d95c2 20211029204804 1

1.871

This replace works with FiveM and Singleplayer


-DESCRIPTION-
This mod replace the flatbed Template with the Bennys flatbed Template

-Installation-

replace the files in \x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf

-MODEL NAME-
- flatbed

My languages: English/German
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 9 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.871 tải về , 6 MB
29 Tháng mười, 2021

3 Bình luận