Đang tải...

Bentley Supersport 2017 1.0 [Add-On / Replace] 1.0

112.120

Model creator: Forza Motorsport (horizon 3)
Converted & Edited by abdulla_kw
--------------------------------------

-HQ Interior / exterior
HQ engine
-color1: body
-color2: body
-color4: wheel
-color6: interior ( Benny's mod)
-color7: interior ( Benny's mod)
extra 1 : spoiler

bug:
i dont know how to stop windows animation
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng sáu, 2017
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng sáu, 2017
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

112.119 tải về , 50 MB
05 Tháng sáu, 2017

85 Bình luận