Đang tải...

BMW Alpina B7

6.769

Convert from GTA 4 by Bean_19:
http://www.gtainside.com/en/gta4/cars/29307-bmw-alpina-b7/

Breakable glasses

Credit to : baba0rum, Louping0 & SamuelT | Bean_19

Installation :

OPENIV\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\ ORACLE.XXX

handling.meta:
OPENIV\update\update.rpf\common\data\ HANDLING.META
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

6.769 tải về , 4 MB
13 Tháng chín, 2015

70 Bình luận