Đang tải...

BMW M1000RR 2020 [Add-On] BETA

11.491

BMW M1000RR 2020 [ Add-On ]
Model Form : Ride4
Model: By NGR_Ardiansyah (GTA SA Converter)
Convert by: me
-----------------------------------------------------
ver beta
Fetures
-HQ Body
-HQ Texture
----------------------------------------------------
Bug
-None
----------------------------------------------------
Installation
1:Copy m1000rr folder to
Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks

for non mod folder
Copy m1000rr folder to
Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks


dlcpacks:\m1000rr\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng tám, 2021
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng tám, 2021
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 BETA (current)

11.491 tải về , 20 MB
06 Tháng tám, 2021

30 Bình luận