Đang tải...

BMW M3 E46 2005 [Add-On Template] 1.0

98a32b qq截图20190219135627

36.525

BMW M3 E46 2005

原始模型:Turn 10 Studios,ANSWER
编辑以及转换:ANSWER
涂装: Chord Tone

安装:
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
添加:

1:将update文件夹覆盖到主目录
----------------------------------------------------------------
2:用OpenIV导出
X:\Grand Theft Auto V\update\update.rpf\common\data\dlclist.xml 文件
然后用记事本打开并添加下面这行

dlcpacks:\E46\

保存再替换。
----------------------------------------------------------------

使用按名称刷车的修改器来刷车,输入"E46"刷出车辆
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng hai, 2019
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

36.524 tải về , 50 MB
19 Tháng hai, 2019

44 Bình luận