Đang tải...

BMW M3 G80 [Add-On / FiveM | Tuning] 1.0

18.624

Join our Discord and get your own car!
Discord link: https://discord.gg/Jc3sh48pMX

- Base Model: Turn10
- Converted By: ThijmenDB
- Textures By: Turn10 / ThijmenDB

-HQ exterior
-HQ interior
-HQ textures

BUGS:
- No plates (Next Update)
- No working dials (Next Update)

How to install (FiveM) :
- Drag and Drop ''M3G80TDB'' into your server files.
- spawn using a vehicle menu, ''M3G80TDB''

How to install (SP):
Put ''M3G80TDB'' from SP Addon filder to ''GTAV - mods - update - x64 - dlcpacks - update - update rpf - common - data - dlclist
Put ''M3G80TDB'' in dlcpacks

Enjoy our mods!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng chín, 2023
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng chín, 2023
Last Downloaded: 5 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

18.620 tải về , 80 MB
25 Tháng chín, 2023

18 Bình luận