Đang tải...

Brian's Mitsubishi Eclipse GS 1995 (Fast & Furious) [Add-On] 1.1

22.992

Brian's MITSUBISHI ECLIPSE GS 1995 (FAST&FURIOUS) [Add-On]

Model: CSR2

Changelog v1.1:
Added Working Engine & Exhaust
Fix Double Layered Glass Crack Windows
Retexture Lights & Interior
Realign Wheels

Features:
HQ model
HQ mirror
Working Dials & Lights
Texture Average
Breakable Glass
Hands on Steeringwheel
Dirt
Burn
Collision----------------------------------------------------------------
That's all Enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 39 phút trước

All Versions

 1.1 (current)

22.099 tải về , 20 MB
11 Tháng chín, 2018

 1.0

894 tải về , 20 MB
06 Tháng chín, 2018

25 Bình luận