Đang tải...

British Police 2017 Peugeot 308 ELS V 1.00

1.138

Gta V British Peugeot 308 Police ELS Mod

I will Update the wheels and add it to my next pack.

Peugeot 308 Model By ByOzgun Converted to Gta 5 and Templated By Kinksta100.

Light bar, Whelen ION Spitfire, Whelen IONs, Whelen Vertex
by JamesR.

ANPR Screen By BizzleZX10R
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng một, 2018
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng một, 2018
Last Downloaded: 17 hours ago

All Versions

 1.00 (current)

1.138 tải về , 20 MB
21 Tháng một, 2018

7 Bình luận