Đang tải...

British Police BMW 530D Touring ANPR GMP 1.00

1.513

Gta 5 British Police BMW 530D Touring ANPR. GMP

Greater Manchester Police.

BMW Original Model by BritishGamer88, Converted to GTA 5 By Kinksta100.
Airals By Sergiyj.
Mbar400 Lightbar From Sketchup Modified and Converted by Kinksta100.
Lightbar Pods and Texture ByGTAxBOSS.
Grill Bumper Lights By JamesR.
Screen By BizzleZX10R
Anpr Cameras By Kinksta100 Textured By Kinksta100.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng ba, 2018
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng ba, 2018
Last Downloaded: 8 ngày trước

All Versions

 1.00 (current)

1.513 tải về , 20 MB
11 Tháng ba, 2018

8 Bình luận