Đang tải...

Buckingham Valkyrie [Mapped | Stock] 1.0

9e92dc grand theft auto v screenshot 2020.01.12   11.52.09.100
9e92dc grand theft auto v screenshot 2020.01.12   12.03.13.69

3.762

Mapped and Improved edition of the 'valkyrie' including working doors

spawn name: 'valkyrie3'

changelog :

1.0 - release


Credits:

Rockstar - Original Model

Da7k - door model

Nacho - Livery

(Ambient) - screenshots
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng một, 2020
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

3.762 tải về , 6 MB
19 Tháng một, 2020

28 Bình luận