Đang tải...

Truck/CaminhãoTreme Treme Sound//Som Automotivo Add-on 1.0

E1c460 carretatremetreme
E1c460 carretatremetreme2
E1c460 carretatremetreme3
E1c460 carretatremetreme4
E1c460 carretatremetreme5

2.928

installation:
1- copy the folder "carretatremetreme" to mods/update/x64/dlcpacks
2- Copy dlcpacks:\carretatremetreme\ to mods/update.rpf/data/dlclist.xml


Very cool sounding truck. use MOD Menyoo to enjoy the most

Mod authored by: Ekip Dubi PC
https://dubipc.blogspot.com/
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 21 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

2.928 tải về , 40 MB
19 Tháng mười, 2021

2 Bình luận