Đang tải...

Cheshire Constabulary X5 F15 (Traffic - 2016) 1.0

7af3bf 1
7af3bf 2
7af3bf 3
7af3bf 4
7af3bf 5
7af3bf 7
7af3bf 6

882

Install:

Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\patchday21ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

Credits:

Model - Netty/W.Mason
Model lowered/converted/templated - James Radley
Headlights - Tim/James Radley
Wheels - AdrianK
Whelen Defender Model - Eric/BritishGamer88
Whelen Defender Cheshire - Mighty
Whelen Defender Extras - Mighty
PH XT4 - Mighty
Whelen Ion Spitfire - JamesR
Whelen Ion Surface - AdrianK
Buttonblast - JamesR
Flip down matrix board - JamesR
Emissive Textures - Obsidian Games
Boot Equipment - JamesR/Mighty
Skin - Mighty
Windows - Mighty
ELS - AdrianK
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng mười hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng mười hai, 2019
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

882 tải về , 10 MB
02 Tháng mười hai, 2019

3 Bình luận