Đang tải...

Chevrolet C-10 Stepside Drag 2.0

776

original model: http://www.gtainside.com/en/gta4/cars/55585-chevrolet-c-10-stepside-3-versions/

issues:
- It doesn't change colors

I will fix this issue soon

FIXED:
Wheels are fix


Added:new wheels
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng mười một, 2016
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng mười một, 2016
Last Downloaded: 17 Tháng chín, 2022

All Versions

 2.0 (current)

776 tải về , 8 MB
17 Tháng mười một, 2016

15 Bình luận