Đang tải...

Classique Tahoma [Add-On] 1.1

3.164

Classique Tahoma

Direct, GCT: Original GTA IV model
Me: GTA V convert
Sealyx: Screenshots

V1.1:
- The car is FWD now

How to install:

1. copy the tahoma folder to:update/x64/dlcpacks

2. In the update.rpf go to:/common/data, edit the dlclist.xml and add this line:

dlcpacks:/tahoma/

DO NOT EDIT WITHOUR OUR PERMISSIONS!!!

Model names
- tahoma
- tahoma2
Show Full Description
Xem chủ đề trên GTAForums »

Tải lên lần đầu: 01 Tháng sáu, 2021
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng sáu, 2021
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

2.858 tải về , 20 MB
01 Tháng sáu, 2021

 1.0

306 tải về , 20 MB
01 Tháng sáu, 2021

46 Bình luận