Đang tải...

DAEWOO-DAMAS-UZ 1.0

6.030

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

radi.yft
radi.ytd
radi_hi.yft

>>> x64e.rpf/levis/gta5/vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 13 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

6.030 tải về , 10 MB
01 Tháng tám, 2018

15 Bình luận