Đang tải...

DMC-14 (Infernus Classic Time Machine) [Menyoo]

1.704

I modified Pegassi Infernus Classic using Menyoo to make it look like time machine.
Of course you need Menyoo for this to work.
Spawn car using Menyoo ("DMC-14.xml" in Saved Vehicles)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng tư, 2017
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng tư, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

1.704 tải về , 3 KB
23 Tháng tư, 2017

5 Bình luận