Đang tải...

Dodge Charger 2016 Realistic Handling

1.496

● Realistic Handling & Sound for Dodge Charger 2016 ●

● Requirements ●
✔ https://www.gta5-mods.com/vehicles/2016-dodge-charger-sxt-r-t-srt-392-hellcat-add-on-replace-hq ✔

● Installation ●
For realistic handling:
mods/update/x64/dlpacks/16charger/dlc/common/data
For realistic sound:
mods/update/x64/dlpacks/16charger/dlc/common/data/levels/gta
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng mười hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng mười hai, 2019
Last Downloaded: 19 hours ago

All Versions

  (current)

1.496 tải về , 1 KB
30 Tháng mười hai, 2019

0 Bình luận