Đang tải...

1971 Dodge Polara 1.0

11.508

GTASA convert and model author: Carface(bigfoot2003)
GTA5 convert: Esprit
Install to gtav\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\

v1.0
+breakable windows
+fixed textures and collision bugs
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng tám, 2015
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng tám, 2015
Last Downloaded: 20 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

11.508 tải về , 6 MB
21 Tháng tám, 2015

56 Bình luận