Đang tải...

Elegy RH8 Topless [Replace]

1.269

My first car mod, hope you like it.

Features
- Topless
- Widebody kit
- Wide Wheels
- Working dials
- Tunable
- Breakable glasses
- Hands on steering wheel

Installation
1. Open "OpenIV, Click "Edit Mode", then find this path:
"GTA5\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf"
2. Drag and drop elegy2_hi.yft, elegy.yft into vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

1.269 tải về , 3 MB
22 Tháng tám, 2016

16 Bình luận