Đang tải...

Finnish Mercedes-Benz Ambulance

107bf4 20161222122045 1
107bf4 20161222122101 1
107bf4 20161222122109 1
107bf4 20161222122126 1
107bf4 20161222122138 1
107bf4 20161222122229 1
Eefe97 13 3 6398054

3.656

CREDITS

Model: TubeItGaming
Textures: FinnishReplaces
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Installation
First: Open ----> OpenIV x64e.rpf -> levels -> gta5 -> vehicles.rpf

Extract the vehicles.meta to your mods folder;
Folder -> update -> update.rpf -> common -> data -> levels -> gta5

Extract the visualsettings.dat to your mods folder;
Folder -> update -> update.rpf -> common -> data
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng mười hai, 2016
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng mười hai, 2016
Last Downloaded: 11 hours ago

All Versions

  (current)

3.655 tải về , 9 MB
22 Tháng mười hai, 2016

10 Bình luận