Đang tải...

First Person View for Cutter 1.2

C69f4f enb2015 10 21 23 38 35
C69f4f enb2015 10 21 23 39 01
C69f4f enb2015 10 21 23 38 42

1.280

This is a simple mod that brings first person view and cinematic view to Cutter.

I advise you to make a backup, in case anything goes wrong.

Changelog:
1.1 - Added First Person View for Ortega's Trailer (Optional)
1.2 - Added First Person View for Rhino (BETA)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.2 (current)

1.280 tải về , 100 KB
21 Tháng mười, 2015

20 Bình luận