Đang tải...

GAZ-2410

2.984

Model: AKROM

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

stanier.yft
stanier.ytd
stanier_hi.yft
>>> x64e.rpf > levels > gta5 > vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 21 hours ago

All Versions

  (current)

2.984 tải về , 10 MB
17 Tháng chín, 2018

10 Bình luận