Đang tải...

GAZ-31105+TUNING

2.562

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

jackal.yft
jackal.ytd
jackal_hi.yft
>>> update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf

jackal_mods.rpf
>>> update/x64/dlcpacks/patchday1ng/dlc.rpf/x64/levels/patchday1ng/vehiclemods
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 21 hours ago

All Versions

  (current)

2.562 tải về , 10 MB
02 Tháng chín, 2018

9 Bình luận