Đang tải...

Generic BMW X1 Armed Response Vehicle | British | ELS 1.1

2.065

Hope you enjoy this model!

Model: Squir
Model Purchased: Matty Asquith
Model Lowered: Matty Asquith
Boot Shelf : E.Hutchings
Lightbar: jradley
Skin: Steve Cottan
Setup: Dalton
Generic equipment: jradley

Original Model: https://www.gta5-mods.com/tools/unlocked-2016-bmw-x1-asquithm

=========================================
Contact Us if theres any enquiries or issues
=========================================
Discord: https://discord.gg/dYd7jq23ZV
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng sáu, 2020
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

1.647 tải về , 9 MB
19 Tháng sáu, 2020

 1.0

418 tải về , 10 MB
02 Tháng năm, 2020

24 Bình luận