Đang tải...

Generic Police Hyundai IX35 [ELS] 1.0

2.600

Discord - https://discord.gg/tkv26bf

-------Credits---------
Model - Gamemodels.ru
Converted - James Walsh (Walshey)
Model Fixes - James Walsh (Walshey) and Chivvy147 Mods
TIR3 - James Raddley (Raddz)
Whelen Justice - James Raddley (Raddz)
Lightbar Edits - Chivvy 147 Mods
Premier Hazard Buttonblast - James Raddley (Raddz)
Skin - _BritGamer_


--DO NOT RE-UPLOAD--

Copyright Chivvy147 Mods ©
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng hai, 2019
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

2.600 tải về , 9 MB
02 Tháng hai, 2019

7 Bình luận