Đang tải...

GTA IV Esperanto

773

How to install:

asea.yft
asea.ytd
asea_hi.yft

Go to update\x64\dlcpacks\patchday1ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf
________________________________
asea2.yft
asea2.ytd
asea2_hi.yft
asea2+hi.ytd

Go to x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
________________________________
vehicles.meta

Go to update\update.rpf\common\data\levels\gta5\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng một, 2016
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng một, 2016
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

  (current)

773 tải về , 20 MB
01 Tháng một, 2016

20 Bình luận