Đang tải...

Lamborghini Aventador Sound V.3

26.006

Hay guys. im so sorry for late update this sound for GTA V.


WARNING !!!! DON'T FORGET MAKE BACKUP FILE


IF you wan't to try in new version GTA V. is okey but don't forget to make backup file
im test on GTA V 1.0.1365.1 (1.43)

Now im release new version for this sound.

Go to

v8_luxury_1.oac
mods/x64/audio/sfx/STREAMED_VEHICLES.rpf


supercar_3_eur_v8.oac :
mods/x64/audio/sfx/STREAMED_VEHICLES_GRANULAR.rpf

supercar_3_eur_v8_npc.oac :

mods/x64/audio/sfx/STREAMED_VEHICLES_GRANULAR_NPC.rpf

DON't Forget to Make Backup File Okay :D

if you wan't to use this sound on lamborghini addoncars :
zentorno
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 9 hours ago

All Versions

 V.3 (current)

14.780 tải về , 3 MB
29 Tháng tám, 2018

135 Bình luận