Đang tải...

Handling for 2016 Ferrari F12 TDF by Abolfazldanaee

266

Thanks for downloading!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016 Ferrari F12 TDF
- Top speed = 285 on tune
- improved steering and brakes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Installation:
1. Download and install car : 2016 Ferrari F12 TDF
2. Go to OpenIV and Edit Mode
3. Go to mods>update>x64>dlcpacks>tdf>dlc.rpf>data and replace handling.meta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng ba, 2022
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng ba, 2022
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

266 tải về , 1 KB
06 Tháng ba, 2022

4 Bình luận