Đang tải...

Handling for 2017 Nissan GTR by [YCA]y97y 1.0

4.519

install the car:
1. Start OpenIV
2. Go to GTA V > mods > update > x64 > dlcpacks > gtr > dlc.rpf > data
3. Just Replace the handling.meta

===========================================================

Autor of orginal car : YCA-y97y
Orginal car : https://www.gta5-mods.com/vehicles/2015-nissan-gtr-nismo-yca-y97y
Thx For Download !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng mười một, 2021
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng mười một, 2021
Last Downloaded: 15 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

4.518 tải về , 1 KB
11 Tháng mười một, 2021

0 Bình luận